Stranden

In Nederland is openbare naaktrecreatie toegestaan waar dat redelijkerwijs kan. Het Wetboek van Strafrecht zegt dat gemeenteraden plaatsen kunnen aanwijzen waar men ongekleed mag recreŽren, maar dat het ook is toegestaan op plaatsen die geschikt zijn voor naaktrecreatie. In Nederland mag iedereen bijvoorbeeld in zijn achtertuin in zijn blootje liggen, als het maar niet vanaf de openbare weg zichtbaar is. Wat de stranden betreft, betekent het dat de gedeelten langs de drukke boulevards en in de omgeving van belangrijke strandopgangen in het algemeen ongeschikt zijn voor naaktrecreatie, tenzij ze natuurlijk uitdrukkelijk door de gemeenteraad als naaktstranden zijn aangewezen.

In het volgende overzicht hebben we uitsluitend de officieel aangewezen naaktstranden opgenomen.

Hier een overzicht van naaktstranden van de Zeeuwse kust.

1 Schouwen - Duivenland - Renesse  

Langs de noordzijde van de Verklikkerduinen, tussen Renesse en Nw. Haamstede, paal 6,94 - 7,99; bereikbaar vanaf uiteinde Hoogenboomlaan ten westen van Renesse of het Verklikkerpad ten noorden van Nieuw Haamstede; geen enkele voorziening.

2 Schouwen - Duivenland - Westerschouwen

Tussen Nieuw Haamstede en Westerschouwen langs de westzijde van Boswachterij Westerschouwen, paal 14,11 - 15,05; bereikbaar vanaf Westerschouwen via bos, of vanaf de vuurtoren in Nieuw Haamstede zuidwaarts; geen enkele voorziening (tussen 15/3 en 15/7 deels niet toegankelijk).

3 Noord - Beverland - Kamperland

Zeezijde stormvloedkering in de Oosterschelde ten zuiden van Neeltje Jans tussen fietstunnel onder de N57 en Roompotsluis; per bus goed bereikbaar; parkeerplaats en verkoop van eet- en drinkwaren net ten zuiden van de Roompotsluis, bereikbaar vanaf het monument via parallelweg aan de oostzijde van de N57 (niet parkeerterrein "Strand" volgen).

4 Walcheren - Vrouwenpolder

Langs de noordzijde van het waterwingebied en vogelreservaat Oranjezon vanaf paal 7,1 (officieel 8,6) richting Oostkapelle; per bus goed bereikbaar. Toegang vanaf Vroondijk bij camping Oranjezon. Daar zijn ook parkeerplaatsen op ongeveer 1 km. Bij beide strandopgangen is een paviljoen op het strand.

5 Walcheren - Oostkapelle

Vanaf strandopgang Duinweg in Oostkapelle noordwaarts richting Veerse-Gatdam vanaf paal 10,9 overgaand in het naaktstrand van Vrouwenpolder. Per bus goed bereikbaar. Parkeergelegenheid en voorzieningen in Oostkapelle op ruim 1 km.

6 Walcheren - Domburg 

Ten zuidwesten van Domburg richting Westkapelle ter hoogte van golfterrein, paal 16,4 - 16,8. Geen voorzieningen.

7 Zeeuws - Vlaanderen - Breskens

Pal ten westen van Nieuwesluis, via duinovergang 24 aan het westelijk uiteinde van het Zandertje, paal 21 - 22. Strandpost / paviljoen op 200 m.

8 Zeeuws -Vlaanderen - Cadzand

In natuurgebied het Zwin langs de grens met BelgiŽ.